Faktúry

> zoznam dodávateľských faktúr
> zoznam odberateľských faktúr
> zoznam objednávok

MsHKM Žilina s.r.o. 
rok: 2022

Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2022
 január 2022  Dodávatelia 2022 - 1/2022 zobraziť
 január 2022 Objednávky 2022 - 1/2022 zobraziť
                                                       február 2022
február 2022 Dodávatelia 2022 - 2/2022 zobraziť
február 2022 Objednávky 2022 - 2/2022 zobraziť
                                                       marec 2022
marec 2022 Dodávatelia 2022 - 3/2022 zobraziť
marec 2022 Objednávky 2022 - 3/2022 zobraziť
                                                        apríl 2022
apríl 2022 Dodávatelia 2022 - 4/2022 zobraziť
apríl 2022 Objednávky 2022 - 4/2022 zobraziť
                                                        máj 2022
máj 2022 Dodávatelia 2022 - 5/2022 zobraziť
máj 2022 Objednávky 2022 - 5/2022 zobraziť
                                                       jún 2022
jún 2022    
jún 2022 Objednávky 2022 - jún 2022 zobraziť

MsHKM Žilina s.r.o. 
rok: 2021

Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2021
 január 2021  Dodávatelia 2021 - 1/2021 zobraziť
 január 2021 Objednávky 2021 - 1/2021 zobraziť
február 2021
február 2021 Dodávatelia 2021 - 2/2021 zobraziť
február 2021 Objednávky 2021 - 2/2021 zobraziť
                                                        marec 2021 
marec 2021 Dodávatelia 2021 - 3/2021 zobraziť
marec 2021 Objednávky 2021 - 3/2021 zobraziť
                                                         apríl 2021 
apríl 2021 Dodávatelia 2021 - 4/2021 zobraziť
apríl 2021 Objednávky 2021 - 4/2021 zobraziť
                                                          máj 2021
máj 2021 Dodávatelia 2021 - 5/2021 zobraziť
máj 2021 Objednávky 2021 - 5/2021 zobraziť
                                                         Jún 2021
jún 2021 Dodávatelia 2021 - 6/2021 zobraziť
jún 2021 Objednávky 2021 - 6/2021 zobraziť
                                                         Júl 2021
Júl 2021 Dodávatelia 2021 - 7/2021 zobraziť
Júl 2021 Objednávky 2021 - 7/2021 zobraziť
                                                         August 2021
August 2021 Dodávatelia 2021 - 8/2021 zobraziť
August 2021 Objednávky 2021 - 8/2021 zobraziť
                                                        September 2021
September 2021 Dodávatelia 2021 - 9/2021 zobraziť
September 2021 Objednávky 2021 - 9/2021 zobraziť
                                                          Október 2021
Október 2021 Dodávatelia 2021 - 10/2021 zobraziť
Október 2021 Objednávky 2021 - 10/2021 zobraziť
                                                          November 2021
November 2021 Dorávatelia 2021 - 11/2021 zobraziť
November 2021 Objednávky 2021 - 11/2021 zobraziť
                                                          December 2021
December 2021 Dodávatelia 2021 - 12/2021 zobraziť
December 2021 Objednávky 2021 - 12/2021 zobraziť

 


MsHKM Žilina s.r.o. 
rok: 2020

Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2020
 január 2020  Dodávatelia 2020 - 1/2020 zobraziť
 január 2020 Odberatelia 2020 - 1/2020  zobraziť
 január 2020 Objednávky 2020 - 1/2020  
február 2020
február 2020 Dodávatelia 2020 - 2/2020 zobraziť
február 2020 Odberatelia 2020 - 2/2020 zobraziť
február 2020 Objednávky 2020 - 2/2020  
marec 2020
marec 2020 Dodávatelia 2020 - 3/2020 zobraziť
marec 2020 Odberatelia 2020 - 3/2020 zobraziť
marec 2020 Objednávky 2020 - 3/2020  
apríl 2020
apríl 2020 Dodávatelia 2020 - 4/2020 zobraziť
apríl 2020 Odberatelia 2020 - 4/2020 zobraziť
apríl 2020 Objednávky 2020 - 4/2020  
máj 2020
máj 2020 Dodávatelia 2020 - 5/2020 zobraziť
máj 2020 Odberatelia 2020 - 5/2020 zobraziť
máj 2020 Objednávky 2020 - 5/2020  
                                                            jún 2020
jún 2020 Dodávatelia 2020 - 6/2020 zobraziť
jún 2020 Odberatelia 2020 - 6/2020 zobraziť
jún 2020 Objednávky 2020 - 6/2020 zobraziť
                                                             júl 2020
júl 2020 Dodávatelia 2020 - 7/2020 zobraziť
júl 2020 Odberatelia 2020 - 7/2020 zobraziť
júl 2020 Objednávky 2020 - 7/2020  zobraziť
                                                           august 2020
august 2020 Dodávatelia 2020 - 8/2020 zobraziť
august 2020 Odberatelia 2020 - 8/2020 zobraziť
august 2020 Objednávka 2020 - 8/2020  zobraziť
                                                         september 2020 
september 2020 Dodávatelia 2020 - 9/2020 zobraziť
september 2020 Odberatelia 2020 - 9/2020 zobraziť
september 2020  Objednávka 2020 - 9/2020  zobraziť
                                                             október 2020
október 2020 Dodávatelia 2020 - 10/2020 zobraziť
október 2020 Odberatelia 2020 - 10/2020 zobraziť
október 2020 Objednávky 2020 - 10/2020 Žilbyt zobraziť
október 2020 Objednávky 2020 - 10/2020 zobraziť
                                                             november 2020
november 2020 Dodávatelia 2020 - 11/2020 zobraziť
november 2020 Odberatelia 2020 - 11/2020 zobraziť
november 2020 Objednávky 2020 - 11/2020 zobraziť
                                                             december 2020
december 2020 Dodávateľ 2020 zobraziť
december 2020 Odberateľ 2020 zobraziť
december 2020 Objednávky 2020 zobraziť
 

MsHKM Žilina s.r.o. 
rok: 2019

 

Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2019
 január 2019 Dodávatelia 2019 - 1/2019  zobraziť
 január 2019 Odberatelia 2019 - 1/2019  zobraziť
 január 2019 Objednávky 2019 - 1/2019  zobraziť 
február 2019
február 2019 Dodávatelia 20219 - 2/2019  
február 2019 Odberatelia 2019 - 2/2019  
február 2019 Objednávky 2019 - 2/2019  
marec 2019
marec 2019 Dodávatelia 2019 - 3/2019  
marec 2019 Odberatelia 2019 - 3/2019  
marec 2019 Objednávky 2019 - 3/2019  
apríl 2019
apríl 2019 Dodávatelia 2019 - 4/2019  
apríl 2019 Odberatelia 2019 - 4/2019  
apríl 2019 Objednávky 2019 - 4/2019  
máj 2019
máj 2019 Dodávatelia 2019 - 5/2019  
máj 2019 Odberatelia 2019 - 5/2019  
máj 2019 Objednávky 2019 - 5/2019  
                                                            jún 2019
jún 2019 Dodávatelia 2019 - 6/2019  
jún 2019 Odberatelia 2019 - 6/2019  
jún 2019 Objednávky 2019 - 6/2019  
                                                             júl 2019
júl 2019 Dodávatelia 2019 - 7/2019  
júl 2019 Odberatelia 2019 - 7/2019  
júl 2019 Objednávky 2019 - 7/2019  
                                                           august 2019
august 2019 Dodávatelia 2019 - 8/2019  
august 2019 Odberatelia 2019 - 8/2019  
august 2019 Objednávky 2019 - 8/2019  
                                                         september 2019
september 2019 Dodávatelia 2019 - 9/2019  
september 2019 Odberatelia 2019 - 9/2019  
september 2019  Objednávky 2019 - 9/2019  
                                                             október 2019
október 2019 Dodávatelia 2020 - 10/2020