Zručnostné tréningy

Zručnostné tréningy usporadúva klub MsHKM Žilina. Tréningy sú zamerané na individuálne činnosti hráča a jednotlivé cvičenia sú najmä na korčuľovanie, prácu s pukom a streľbu. Pri tréningu sa tréneri orientujú na prevedenie zručností hráča a následné odstránenie chýb, ktore sú mnohokrát rozhodujúce. 

Tréningy prebiehajú v obmedzenom počte hráčov na ľadovej ploche, tak aby každý tréner viedol skupinku max.5 hráčov. 

Cena za jeden tréning: 10€

Platba prebieha jeden krát mesačne podľa počtu absolvovaných zručnostných tréningov (v prípade 4 absolvovaných tréningov - platba 40€). Platba musí byť uhradená vždy do 5 dňa nasledujúceho mesiaca. 

Informácie k platbe: 

  • Číslo účtu: SK58 8330 0000 0021 0127 6099
  • Variabilný symbol: 1111
  • Poznámka: Meno a priezvisko hráča, ročník (pr. Jozef Kováč, 3. ŠHT)

Prihlasovanie je možné len do naplnenia obmedzenej kapacity a bude prebiehať zaslaním SMS správy na na číslo 0918 415 298 každý pracovný deň od 8:00 do 17:00.

Obmedzená kapacita: max. 30 hráčov

Trvanie tréningovej jednotky: 60 min.

Všetky informácie o dostupnosti, termíne, či platbe na tel. čísle: 

Tel.: XXXX XXX XXX

Budeme vďační za každú spätnú väzbu!