profil_V.O. - rok 2020


Výzvy na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní 

> r.2020
 Označenie  Dátum  Predmet                                                                    Výzva na predkladanie ponúk 
 x12020  07.12.2020  Obstaranie tovaru > hokejová výstroj - mládež  Zobraziť 
 x22020  08.12.2020 Obstaranie tovaru > hokejová výstroj dorast a juniori Zobraziť

 

 


Zverejnenie zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní 

> r.2020
 Označenie  Dátum  Predmet                                                                             Víťazný uchádzač             
x12020  14.12.2020    hokejová výstroj - mládež   Zobraziť 
x22020  14.12.2020  hokejová výstroj dorast a juniori Zobraziť