Stratégia, vízia, poslanie a ciele klubu

začnime otázkou PREČO ? 

Každé ráno vstávame aby sme mohli robiť všetko čo máme radi.
Inšpirujeme ľudí, aby robili veci, ktoré zasa inšpirujú ich. 

Je to tá najúžasnejšia vec na svete. Najviac nás baví keď
hľadáme spôsob ako to dosiahnuť. 

Tak aby všetci mali rovnaké možnosti dosiahnuť to o čo sa snažia. 

 

VÍZIA hokejového klubu MsHKM Žilina  

Výnimočná organizácia so stabilným prostredím vysokej kvality

POSLANIE hokejového klubu MsHKM Žilina

Prinavrátiť majstrovstvo (športové a spoločenské úspechy klubu).

Priniesť  zážitky, emócie, hodnoty a vzory. 

Ponúknuť priestor na sebarealizáciu v športe – v ľadovom hokeji. 

GENERÁLNA STRATÉGIA hokejového klubu MsHKM Žilina

Stabilizácia klubu, nastavenie riadenia a systému ako cesta k postupnému rozvoju klubu. 

Zvýšenie pridanej hodnoty klubu so smerovaním k napojeniu na športovú akadémiu v regióne. 

 

Základný strategický dokument hokejového klubu MsHKM Žilina 

čiastkové stratégie podriadené generálnej stratégií

  1. KOMUNIKAČNÁ stratégia klubu MsHKM Žilina 

  2. ŠPORTOVÁ stratégia klubu MsHKM Žilina 

  3. FINANČNÁ stratégia klubu MsHKM Žilina