profil V.O. - rok 2021

Výzvy na predkladanie ponúk s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní 

> r.2021
 Označenie  Dátum  Predmet                                                                    Výzva na predkladanie ponúk 
 x12021  19.02.2021  Obstaranie tovaru > regeneračné nohavice  Zobraziť 

 

 


Zverejnenie zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní 

> r.2021
 Označenie  Dátum  Predmet                                                                             Víťazný uchádzač             
x12021   05.03.2021   regeneračné nohavice   Zobraziť