Základná škola Vendelína Javorku v Žiline

Základná škola, Vendelína Javorku 32, Žilina

Kontakty :

Tel.: +421 41 763 7580

0910 912 122 – Riaditeľka

Email : riaditel@zsjavorku.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy :

1.stupeň - 0910 502 122
2.stupeň - 0911 066 431


Kto sme?

Sme škola :

 • So 60-ročnou tradíciou
 • So zameraním na rozvoj osobnosti žiaka
 • S mladým a tvorivým učiteľským kolektívom
 • S priateľskou a rodinnou atmosférou

Čo ponúkame?

 • Kvalitnú prípravu na stredné školy
 • Výučbu anglického jazyka od prvej triedy
 • Výučbu druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka
 • Tvorivo-humanistické metódy práce
 • Výchovnú činnosť v školskom klube detí
 • Stravovanie v školskej jedálni, školský bufet
 • Športové triedy zamerané na hokej a futsal
 • Spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom
 • Plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode, exkurzie a výlety

Naše výsledky – testovanie 9

Naše výsledky – testovanie 5

Výhody športovej triedy :

 • Prispôsobený rozvrh hodín tréningovému procesu
 • Rešpektujeme zápasy a operatívne im prispôsobujeme vyučovanie
 • Prispôsobené stravovanie v školskej jedálni na základe rozpisu tréningov
 • Zabezpečená autobusová doprava z a na zimný štadión
 • Bezplatná MHD pre žiakov bez trvalého pobytu na území mesta Žilina
 • Aktívna spolupráca medzi MsHKM Žilina a školou

Život v našej škole :

 • Učíme sa zábavnými a novými formami
 • Cez prestávky hráme stolný tenis
 • Oddychujeme v čitateľskom kútiku
 • Staráme sa o životné prostredie
 • Cestujeme
 • Pomáhame a podporujeme
 • Súťažíme a vyhrávame
 • Športujeme a reprezentujeme
 • Spoločne zveľaďujeme