Informácie pre rodičov - platby

Vážení rodičia, milí hokejoví priatelia, v tejto časti nájdete priestor odpovedí a základných informácií čo by ste mali vedieť:

> pred prvou návštevou zimného štadióna 
> koľko budem platiť za tréning chlapca/dievčaťa 


Platby - mesačné klubové príspevky 

Mesačný klubový príspevok sa uhrádza výhradne na bankový účet MsHKM Žilina s.r.o.: 

IBAN:  SK58 8330 0000 0021 0127 6099
BIC:  FIOZSKBAXXX
VS:   každý hráč/hráčka vlastný variabilný symbol


Každému hráčovi/hráčke je pridelený variabilný symbol. 
Klub na správu a vystavovanie dokladov využíva autonómny elektronický systém PaySy, ktorý generuje jednotlivé doklady a priamo posiela na uvedené emailové adresy, preto je veľmi dôležité uvádzať správny variabilný symbol na identifikáciu platby. (predídete tak prípadným komplikáciám).

Mesačné klubové príspevky sa uhrádzajú podľa vekovej kategórie za ktorú hráč/hráčka hrávajú a trénujú. 

V prípade alternatívy o uhrádzanie platieb na inej ako mesačnej báze je potrebné napísať informatívnu žiadosť na email: info@mshkmzilina.sk pred vystavením dokladu na úhradu za daný mesiac. 

Zľava z platby - mesačného klubového príspevku  (aktualizácia informácií ku 8.12.2020)                                                                                         

> súrodenecká zľava 
 • zľava vo výške 20% >>> platí pre kategórie 3.ročník > Juniori
  sú poskytované vo výške 20% z mesačnej sumy pri 2-om a dalšom súrodencovi. Príspevok za najstaršieho hráča sa platí v plnej výške.
  pr.: hráč 1 navštevuje 8.ročník platí 56€/mesiac, jeho prvý súrodenec navštevuje 5.ročník a jeho úhrada bude 45€/mesiac (z 56€), jeho druhý súrodenec navštevuje 3.ročník a jeho úhrada bude 32€/mesiac (z 40€).
  - výnimka z tejto zľavy platí pri 3-om súrodencovi v prípade, že prvý aj druhý súrodenec navštevuje kategórie 3.ročník až Junior a tretí súrodenec navštevuje 1.HP alebo 2.HP, vtedy mu bude priznaná zľava vo výške, ktorá predstavuje sumu 1€
  pr.: hráč 1 navštevuje kategóriu D platí 56€/mesiac, jeho prvý súrodenec navštevuje 7.ročník a jeho úhrada bude 45€/mesiac (z 56€), jeho druhý súrodenec navštevuje 1.ročník a jeho úhrada bude 1€/mesiac (z 35€).
> zníženie/odpustenie/odklad mesačného príspevku
 • sú poskytované pre osoby z dôvodu:
  - choroby 
  - zranenia 
  - zmena rodinnej situácie / rodinného usporiadania 
  - zaradenie do sociálneho programu 
  - iné 
 • je potrebné vyplniť a poslať žiadosť na email: info@mshkmzilina.sk

Kontakt  (aktualizácia informácií ku 8.12.2020)  

> obsluha systému PaySY 
> reklamácie platieb 
> technické problémy 
> dodatočné informácie

p. Jozef Valášek
valasekj@centrum.sk
+421 903 776 636

Výška platieb - mesačného klubového príspevku (aktualizácia informácií ku 21.02.2023)  

Kategória  Mesačná výška platby  Splatnosť v mesiaci 
 Junior      "J" 60€  20. dňa v mesiaci 
 Dorast     "D" 79€  20. dňa v mesiaci 
 9.ŠHT     "9" 79€  20. dňa v mesiaci 
 8.ŠHT      "8" 79€  20. dňa v mesiaci 
 7.ŠHT      "7" 79€  20. dňa v mesiaci 
 6.ŠHT      "6" 79€  20. dňa v mesiaci 
 5.ŠHT      "5" 79€  20. dňa v mesiaci 
 4.HT        "4" 60€  20. dňa v mesiaci 
 3.HT        "3" 60€  20. dňa v mesiaci 
 2.HP        "2" 60€  20. dňa v mesiaci 
 1.HP        "1" 60€  20. dňa v mesiaci 
 ŽENY      "Ž" 30€  20. dňa v mesiaci 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 


Platby - doplnkové služby