Kontakt

MsHKM Žilina s.r.o.

Adresa 

Športová 5
010 01
Žilina

telefón

+421 911 660 901

email

info@mshkmzilina.sk

IČO

47 655 071

DIČ / DIČ DPH

20 2399 9857 / SK20 2399 9857

BANKOVÉ SPOJENIE 

FIO BANKA a.s. 

TRANSPARENTNÝ ÚČET 
IBAN: SK58 8330 0000 0021 0127 6099
BIC: FIOZSKBAXXX

--------------------

FIO BANKA a.s.

DOTAČNÝ ÚČET 
IBAN: SK13 8330 0000 0025 0127 6100
BIC: FIOZSKBAXXX

--------------------

VÚB BANKA a.s.

BEŽNÝ ÚČET
IBAN: SK81 0200 0000 0032 2793 3255
BIC: SUBASKBX

Zapísany

do OR SR - OS Žilina, oddiel Sro, vl. č. 61773/L

Číslo člena SZĽH

evidenčné číslo: 141 

Združenie bez právnej subjektivity s VLCI Žilina (predtým MsHK Žilina a.s.)
evidenčné číslo: 013141