Interné smernice

Smernice pre hokejový klub MsHKM Žilina 

Interné smernice pre hokejový klub MsHKM Žilina s.r.o. sú vypracované v súlade so zákonmi v rámci Zbierky zákonov SR. 
Ich tvorba súvisí so zameraním činnosti hokejového klubu a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia tejto účtovnej jednotky. 

 

Číslo smernice  Názov smernice                                                                       Platnosť od   Obsah Dokumenty Info grafika
 1/2015 Smernica č.1/2015 o platení príspevkov  1.5.2015  zobraziť   
 2/2015  Smernica č.2/2015 o podmienkach prijímania hráčov  1.5.2015  zobraziť -  
 3/2015 Smernica č.3/2015 o povinnosti trénera 1.5.2015  zobraziť -  
 4/2015 Smernica č.4/2015 o povinnosti hráča  1.5.2015  zobraziť -  
 5/2015 Smernica č.5/2015 vnútorný systém vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 26.5.2015  zobraziť -  
 1/2019 Smernica primátor mesta Žilina 1/2019 o povinnom 
zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
19.2.2019  zobraziť -  
 1/2020 Smernica č. 1/2020 o znížení mesačného predpisu príspevku odpustenia poplatku - odklad poplatku  30.10.2020  zobraziť žiadosť  

   

 GDPR               

1.  Informácia o spracovaní osobných údajov - športovca   zobraziť 
     -
    -

 REGISTRATÚRNY PLÁN                

1. Registratúrny plán MsHKM Žilina s.r.o.                           zobraziť 

 SMERNICA FINANČNEJ KONTROLY               

1. Smernica finančnej kontroly                                            zobraziť