Zmluvy

> sumár zverejnených zmlúv v roku 2022

 
Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
Január 2022
28.01.2022 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve - Gešenc zobraziť
28.01.2022 Zmluva o prevode práv k použitiu diela - Mgr. Róbert Kašša zobraziť
28.01.2022 Zmluva o poskytnití finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov január-máj 2022 - SZĽH zobraziť
28.01.2022 Dodatok o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.2 Róbert Rehák zobraziť
28.01.2022 Dodatok o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Mgr. Marek Majtán zobraziť
28.01.2022 Dodatok o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.2 Tomáš Klimenta zobraziť
28.01.2022 Dohoda o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Jozef Urdák zobraziť
28.01.2022 Dodatok o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Ing. Igor Marták zobraziť
28.01.2022 Dodatok o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.2 Juraj Halaj zobraziť
28.01.2022 Dodatok o doplnení Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka č.1 Mgr. Milan Beniač zobraziť
28.01.2022 Dohoda o doplnení Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka č.2 Dominik Rehák zobraziť
28.01.2022 Dohoda o doplnení Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka č.1 Tomáš Regec zobraziť
31.01.2022 Zmluva o prestupe hráča Damián Baránek zobraziť
                                                                                                 Február 2022
21.02.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre klub Extraligy žien 2022 ( 1. časť) zobraziť
21.02.2022 Zmluva o reklamnej spolupráci SZĽH / KAUFLAND / MsHKM Žilina zobraziť
21.02.2022 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2022 (1. časť) zobraziť
                                                                                                  Marec 2022
14.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% 2021/2022 II. časť zobraziť
15.3.2022 Zmluva č. 07/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - Spojená škola Žilina zobraziť
30.3.2022 Zmluva o spolupráci pri odovzdaní a poskytovaní hokejok  zobraziť
                                                                                                  Apríl 2022
     
                                                                                                   Máj 2022
3.5.2022 Zmluva o poskytnutí priameho finančbého príspevku na podporu talentovaných športovcov 2022 (2. časť) zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka  - Ing. Michal Tomašec zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Ing. Igor Marták zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Milan Beniač zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Daniela Zuziaková zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Jozef Urdák zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Martin Petný zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Bc. Juraj Chovan zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Róbert Rehák zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Marek Majtán zobraziť
16.5.2022 Manažérska zmluva - Róbert Rehák zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Tomáš Nádašdi zobraziť
16.5.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Tomáš Regec zobraziť
31.5.2022 Zmluva č. 53/2022 o poskytovaní praktického vyučovania zobraziť
                                                                                                   Jún 2022
07.6.2022 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Jakub Kubiš zobraziť
     

> sumár zverejnených zmlúv v roku 2021

 
Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
Január 2021
01.01.2021 Zmluva o reklame V4 account, s.r.o. zobraziť
01.01.2021 Manažérska zmluva Rehák zobraziť
02.01.2021 Mandátna zmluva Marešová zobraziť
02.01.2021 Mandátna zmluva Kurej zobraziť
02.01.2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí fin. príspevku v rámci motivačného systému-zmena termínu čerpania fin. príspevkov zobraziť
02.01.2021 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zobraziť
02.01.2021 Kúpna zmluva č. 2401284126 - O2 zobraziť
05.01.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve - GEŠENC media a sport, s.r.o. zobraziť
07.01.2021 Dodatok - Zmluva o výkone funkcie konateľa  Zobraziť 
11.01.2021 Dodatok č.2 Marek Majtán zobraziť
19.01.2021 Zmluva o reklame PROSARD, s.r.o. zobraziť
25.01.2021 Zmluva o poskytnutí priameho fin. príspevku na podporu talentovaných športovcov 2020/2021 zobraziť
29.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych trénerov v kluboch v súvislocti s ohrozením pandémiou COVID 19 I. zobraziť
                                                                        Február 2021
16.02.2021 Dohoda o ukončení zmluvy o výkone profesionálnej športovej činnosti, Harant zobraziť
16.02.2021 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve - Tomáš  Klimenta zobraziť
                                                                         Marec 2021
01.03.2021 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy - Marián Holák zobraziť
01.03.2021 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy - Dávid Kurej zobraziť
                                                                         Apríl 2021
28.04.2021 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2021 (1. časť) zobraziť
                                                                         Máj 2021
17.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Juraj Halaj - hlavný tréner kategória JUNIOR zobraziť
17.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Róbert Rehák - hlavný tréner kategória DORAST zobraziť
17.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Martin Petný - hlavný tréner kategória KADET, asistent trénera kategória DORAST zobraziť
17.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Marek Majtán - hlavný tréner kategórie MLADŠÍ ŽIACI ( 6.-5. ročník) zobraziť
17.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Ing. Igor Marták - hlavný tréner kategórie STARŠÍ ŽIACI (8.-7. ročník) zobraziť
17.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Jozef Urdák - hlavný tréner kategórie BRANKÁR, asistent trénera kategórie STARŠÍ ŽIACI ( 8.-7. ročník) zobraziť
18.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Lukáš Bačík - asistent trénera HOKEJOVÁ PRÍPRAVKA (2.-1. ročník) zobraziť
21.05.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča - SZĽH zobraziť
21.05.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% 2020/2021 - SZĽH zobraziť
31.05.2021 Manažérska zmluva - Róbert Rehák č. 2021/002/MZ zobraziť
31.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - KOGGA, s.r.o. zobraziť
31.05.2021 Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - Mgr. Tomáš Regec zobraziť
31.05.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Tomáš Klimenta zobraziť
                                                                          Jún 2021
02.06.2021 Nájomná zmluva č. 1/2021 ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda zobraziť
04.06.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie výdavkov na turnaj SZĽH zobraziť
04.06.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Marián Holák zobraziť
15.06.2021 Zmluva o výchovnom za prestup - Oliver Plávka zobraziť
21.06.2021 Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - Mgr. Milan Beniač zobraziť
                                                                          Júl 2021
01.07.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Ing. Igor Marták zobraziť
01.07.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Martin Petný zobraziť
01.07.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Mgr. Marek Majtán zobraziť
01.07.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Jozef Urdák zobraziť
01.07.2021 Manažérska zmluva č. 2021/002/MZ - Róbert Rehák zobraziť
                                                                            August 2021
05.08.2021 Nájomná zmluva Žirafa zobraziť
05.08.2021 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci Mgr. Martin Petný zobraziť
31.08.2021 Zmluva č.02/2021 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy - Spojená škola zobraziť
31.08.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych družstiev klubov - SZĽH zobraziť
                                                                            September 2021
07.09.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji v kategóriách 3.-4.-5.-6.-7.-8. ročník zobraziť
07.09.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na dopravu vo vybraných žiackých zápasoch v ĽH v kategóriách MŽ 5.-6. ročník a SŽ 7.-8. ročník zobraziť
08.09.2021 Zmluva o výkone činnosti športového odborníka Dominik Rehák zobraziť
08.09.2021 Dodatok o doplnení Zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Tomáš Klimenta zobraziť
20.09.2021 Zmluva o spolupráci Dominik Rehák - masér zobraziť
30.09.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka Mgr. Dávid Kurej zobraziť
     
                                                                                Október 2021
11.10.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka Juraj Chovan asistent trénera 1.-2. HP zobraziť
11.10.2021 Zmluva o spolupráci - Ing. Michal Tomašec zručnostný zobraziť
11.10.2021 Zmluva o spolupráci Juraj Chovan zručnostný tréner zobraziť
11.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre klub Extraligy žien (2. časť) - SZĽH zobraziť
11.10.2021 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2021 SZĽH (2. časť) zobraziť
11.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ15% 2021/2021 - SZĽH zobraziť
11.10.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka č.1 - Dominik Rehák zobraziť
11.10.2021 Zmluva o spolupráci Tomáš Klimenta - zričnostný/koordinátor zobraziť
20.10.2021 Zmluva o prestupe hráča - Pelach Šimon zobraziť
20.10.2021 Zmluva o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka - Ing. Michal Tomačec zobraziť
20.10.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci - Bc. Juraj Chovan zobraziť
28.10.2021 Darovacia zmluva - Mgr. Mária Letková zobraziť
28.10.2021 Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - Marek Laco zobraziť
28.10.2021 Darovacia zmluva - Erika Ondrisová zobraziť
28.10.2021 Darovacia zmluva - Marek Laco zobraziť
28.10.2021 Darovacia zmluva - Tomáš Furmánek zobraziť
28.10.2021 Darovacie zmluva - Peter Škokor zobraziť
28.10.2021 Zmluva o prestupe hráča - Prešov Penguins, n.o. - Róbert Letko zobraziť
                                                                                     November 2021
     
                                                                                     December 2021
13.12.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o reklame - KADLO zobraziť
13.12.2021 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme - Viess-mont, s.r.o. zobraziť
20.12.2021 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku pre klub Extraligy žien SZĽH (3. časť) zobraziť
20.12.2021 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku zahraničný hokejista SZĽH zobraziť
30.12.2021 Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu a dodatok č.2 k Mandátnej zmluve na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna v Žiline zobraziť
30.12.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Bc.Juraj Chovan zobraziť
30.12.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o spolupráci č.2 Bc.Juraj Chovan zobraziť
30.12.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Mgr. Dávid Kurej zobraziť
30.12.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Juraj Halaj zobraziť
30.12.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.1 Róbert Rehák zobraziť
30.12.2021 Dodatok o doplnení zmluvy o spolupráci na výkon činnosti športového odborníka č.2 Mgr. Martin Petný zobraziť
30.12.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o reklame - PROSARD, s.r.o. zobraziť

 

> sumár zverejnených zmlúv v roku 2020 

Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2020
07.01.2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia zobraziť
30.01.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zobraziť
február 2020
     
marec 2020
16.03.2020 Zmluva o výkone funkcie konateľa zobraziť
apríl 2020
20.04.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča    zobraziť
30.04.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládež. klubov v súvislosti s pandémiou COVID 19 zobraziť
máj 2020
01.05.2020 Mandátna zmluva Mgr. Martin Petný zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Ing. Igor Marták zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Marián Meluš zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Bc. Róbert Rehák zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva MH Mamut, s.r.o. zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Dávid Kurej zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Juraj Chovan zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Marián Holák zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Kogga, s.r.o. zobraziť
01.05.2020 Manažérska zmluva Bc. Róbert Rehák zobraziť
01.05.2020 Mandátna zmluva Bc. Lukáš Lizák zobraziť
04.05.2020 Mandátna zmluva Mgr. Marek Majtán zobraziť
04.05.2020 Mandátna zmluva Jozef Urdák zobraziť
08.05.2020 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb MZ/2020/004 Marián Meluš zobraziť
18.05.2020 Zmluva o prestupe hráča zobraziť
                                                                                                jún 2020
01.06.2020 Zmluva o poskytnutí služieb V4 Account Zobraziť
01.06.2020 Mandátna zmluva Gešenc media a sports, s.r.o. zobraziť
24.06.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH zobraziť
30.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na podporu mládež. klubov v súvislosti s pandémiou COVID 19 zobraziť
30.06.2020 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy MH Mamut, s.r.o. zobraziť
                                                                                                júl 2020
01.07.2020 Zmluva o dielo a licenčná zmluva zobraziť
01.07.2020 Mandátna zmluva Juraj Chovan zobraziť
03.07.2020 Mandátna zmluva Martina Marešová zobraziť
10.07.2020 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Marián Meluš zobraziť
20.07.2020 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Mgr. Dávid Kurej zobraziť
22.07.2020 Kúpna zmluva Marián Meluš zobraziť
                                                                                                 august 2020
01.08.2020 Mandátna zmluva Bc. Juraj Halaj zobraziť
01.08.2020 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Mgr. Marek Majtán zobraziť
01.08.2020 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Mgr. Martin Petný zobraziť
01.08.2020 Mandátna zmluva Mgr. Lukáš Bačík zobraziť
01.08.2020 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Bc. Lukáš Lizák zobraziť
01.08.2020 Mandátna zmluva Kogga, s.r.o. zobraziť
01.08.2020 Mandátna zmluva Marián Holák zobraziť
01.08.2020 Mandátna zmluva Tomáš Klimenta zobraziť
01.08.2020 Zmluva o výkone činnosti športového odborníka Tomáš Harant zobraziť
01.08.2020 Mandátna zmluva Mgr. Dávid Kurej zobraziť
01.08.2020 Zmluvy o poskytovaní služieb HC Uniza, o.z. zobraziť
14.08.2020 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zobraziť
17.08.2020 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Juraj Chovan zobraziť
24.08.2020 Licenčná zmluva na použitie ochranných známok VLCI zobraziť
31.08.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráčok zobraziť
31.08.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládež. klubov v súvislosti s pandémiou COVID 19 zobraziť
31.08.2020 Zmluva o poskytnutí fin.prísp. na dopravu vo vybraných žiackych zápasoch v ľadovom hokeji Zobraziť
31.08.2020 Zmluva č.02/2020 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy - Spojená škola zobraziť
31.08.2020 Dohoda o brigádnickej práci študenta Timotej Surán Zobraziť
                                                                                                   september 2020 
01.09.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečovanie zápasov zobraziť
01.09.2020 Zmluva o reklame Vlci zobraziť
01.09.2020 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 2020/005/TZ Rehák zobraziť
03.09.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zahraničný hokejista zobraziť
10.09.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 zobraziť
10.09.2020 Dohoda o brigádnickej práci študenta Alexander Gašparovič Zobraziť
10.09.2020 Dohoda o brigádnickej práci študenta Filip Kozák Zobraziť
10.09.2020 Kúpna zmluva č. 2400998365 O2 zobraziť
18.09.2020 Dohoda o skončení brigádnickej práci študenta Surán Zobraziť
24.09.2020 Dohoda o pracovnej činnosti Ondrišková Zobraziť
24.09.2020 Dohoda o pracovnej činnosti Hanulák Zobraziť
24.09.2020 Dohoda o pracovnej činnosti Bílek Zobraziť
24.09.2020 Dohoda o pracovnej činnosti Vrábel Zobraziť
                                                                                                    október 2020
02.10.2020 Dohoda o brigádnickej práci študenta Housa Zobraziť
05.10.2020 Dodatok č.1 k dohode o brigádnickej práci študenta Kozák Zobraziť
06.10.2020 Zmluva o nájme nehnuteľností č. Z 488/2020 zobraziť
07.10.2020 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zobraziť
07.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ZOŠ 15% zobraziť
                                                                                                  November 2020
12.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-prípravka, mladší žiaci, starší ziaci zobraziť
13.11.2020 Zmluva ŽILBYT Zobraziť
19.11.2020 Dohoda o brigádnickej práci študenta Kolenčíková Zobraziť
20.11.2020 Zmluva o reklame KADLO zobraziť
30.11.2020 Dodatok č.1 k dohode o brigádnickej práci študenta Kolenčíková Zobraziť
                                                                                                   December 2020
01.12.2020 Zmluva o nájme zobraziť
23.12.2020 Pracovná zmluva Mgr. Milan Ladiver zobraziť
30.12.2020 Zrušenie článku 1 a 4 dodatku č.1 k dohode o brigádnickej práci študenta Zobraziť
 

 

> sumár zverejnených zmlúv v roku 2019

Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2019
9.1.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov MsHK Žilina, a.s. Zobraziť
14.1.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb Marián Meluš   Zobraziť 
február 2019
      
marec 2019
1.3.2019 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti Tomáš Chyľa   Zobraziť
apríl 2019
30.4.2019 Mandátna zmluva Dávid Kurej  Zobraziť 
30.4.2019 Mandátna zmluva GEŠENC media a sport, spol.s.r.o.  Zobraziť 
30.4.2019 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Juraj Chovan  Zobraziť 
30.4.2019 Mandátna zmluva Juraj Chovan  Zobraziť 
30.4.2019 Mandátna zmluva KOGGA, s.r.o.  Zobraziť 
30.4.2019 Mandátna zmluva Radoslav Stranianek  Zobraziť
30.4.2019 Mandátna zmluva ZBERNÉ Povina, s.r.o.  Zobraziť
máj 2019
     
                                                           jún 2019 
6.6.2019  Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku SZĽH  Zobraziť 
28.6.2019 Mandátna zmluva Mgr. Martin Petný  Zobraziť
     
                                                          júl 2019 
     
                                                         august 2019 
30.8.2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Spojená škola  Zobraziť 
30.8.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť 
                                                         september 2019 
1.9.2019 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Michal Tomašec  Zobraziť 
17.9.2019 Zmluva o reklamnej spolupráci Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zobraziť 
25.9.2019 Zmluva o nájme nehnuteľností Mesto Žilina/ŽILBYT, s.r.o. Zobraziť
                                                         október 2019 
     
                                                         november 2019 
     
                                                        december 2019 
11.12.2019 Zmluva o amatérskom vykonávaní športu  Zobraziť
23.12.2019 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Mesto Žilina/ŽILBYT, s.r.o.  Zobraziť
31.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť 
     

 

> sumár zverejnených zmlúv v roku 2018

 
Zverejnené  Názov zmluvy                                                                       Obsah
január 2018
xx.xx.2018  xxxxx Zobraziť  
     
                                                       február 2018
8.2.2018 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku Pavol Cvacho  Zobraziť
8.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Sebastián Ficek  Zobraziť
8.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nikolas Tretinár   Zobraziť
                                                        marec 2018 
     
                                                         apríl 2018 
11.4.2018 Mandátna zmluva Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o. Zobraziť
11.4.2018 Mandátna zmluva Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o. Zobraziť
11.4.2018 Manažérska zmluva Róbert Rehák  Zobraziť
12.4.2018 Mandátna zmluva Róbert Rehák Zobraziť
12.4.2018 Mandátna zmluva Ing. Igor Marták  Zobraziť
12.4.2018 Mandátna zmluva MH Mamut s.r.o. Zobraziť
12.4.2018 Mandátna zmluva MH Mamut s.r.o. Zobraziť
20.4.2018 Mandátna zmluva Radoslav Stranianek  Zobraziť
20.4.2018 Mandátna zmluva Bc. Lukáš Lizák  Zobraziť
20.4.2018 Mandátna zmluva Bc. Lukáš Lizák  Zobraziť
20.4.2018 Mandátna zmluva Jozef Urdák  Zobraziť
20.4.2018 Mandátna zmluva Marián Meluš Zobraziť
20.4.2018 Zmluva o poskytnutí služieb Marián Meluš  Zobraziť
20.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť
24.4.2018 Mandátna zmluva Mgr. Marek Majtán  Zobraziť
24.4.2018 Mandátna zmluva ZBERNÉ Povina, s.r.o. Zobraziť
30.4.2018 Mandátna zmluva Marián Holák  Zobraziť
                                                     máj 2018
1.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť
28.5.2018 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Juraj Chovan Zobraziť
31.5.2018 Zmluva o výchovnom P.H.K Prešov, n.o. Zobraziť
                                                     jún 2018
6.6.2018 Zmluva o výchovnom HK ALTIS Orava Zobraziť
13.6.2018 Zmluva o reklame Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. Zobraziť
14.6.2018 Zmluva o výchovnom MŠK Púchov  Zobraziť
28.6.2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci HOGO, s.r.o. Zobraziť
                                                     júl 2018
26.7.2018 Mandátna zmluva Mesto Žilina  Zobraziť
31.7.2018 Zmluva o reklame AT cars, s.r.o.  Zobraziť
                                                    august 2018
1.8.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť
1.8.2018 Mandátna zmluva Juraj Chovan Zobraziť
1.8.2018 Mandátna zmluva Lukáš Potočník Zobraziť
14.8.2018 Zmluva o reklame T+T, a.s. Zobraziť
20.8.2018 Zmluva o reklamnej činnosti a propagácii VIX s.r.o. Zobraziť
22.8.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť
28.8.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku SZĽH Zobraziť
31.8.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH  Zobraziť
                                                  september 2018
1.9.2018 Zmluva o reklame PROSARD, s.r.o. Zobraziť
3.9.2018 Mandátna zmluva Dávid Kurej Zobraziť
3.9.2018 Štatút športových tried Základná škola, V. Javorku  Zobraziť
6.9.2018 Zmluva o reklame ELF media s.r.o. Zobraziť
6.9.2018 Darovacia zmluva Anna Kotalová  Zobraziť
17.9.2018 Zmluva o reklamnej spolupráci Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zobraziť
                                                  október 2018 
15.10.2018 Zmluva o reklame T+T, a.s.  Zobraziť
18.10.2018 Zmluva o výchovnom HKM, a.s. Zvolen Zobraziť
                                                  november 2018
30.11.2018 Zmluva o reklame TUBAU, a.s.  Zobraziť
                                                  december 2018
14.12.2018 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve GEŠENC media a sport, spol. s.r.o. Zobraziť
14.12.2018 Mandátna zmluva GEŠENC media a sport, spol. s.r.o. Zobraziť
14.12.2018 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o. Zobraziť
14.12.2018 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o. Zobraziť
14.12.2018 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Marián Meluš  Zobraziť
14.12.2018 Mandátna zmluva Marián Meluš  Zobraziť
20.12.2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci MsHK Žilina, a.s.  Zobraziť
27.12.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.  Zobraziť
27.12.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.  Zobraziť