Darujte nám vaše 2% z dane

Vážení rodičia, tréneri, partneri a priaznivci žilinského mládežníckeho hokeja, dovoľte, aby sme Vás požiadali o darovanie Vašich 2% daní pre ďalší rozvoj mladých hokejových talentov. Aj keď nám súčasná doba nepraje, sme pripravení na ďalšie výzvy. Veríme, že už onedlho budeme môcť plnohodnotne trénovať, hrať zápasy, organizovať turnaje či kempy a venovať sa ďalším plánovaným aktivitám. Za každú pomoc Vám vopred ďakujeme!

ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

Obchodné meno/názov: Hokejový klub Žilina, o. z.
Právna forma: občianske združenie

Ulica: Športová
Číslo: 5

PSČ: 010 01

Obec: Žilina

IČO: 42219736

 

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2%  (3%)

Ak daňové priznanie robí zamestnávateľ:

1. Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

- 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2022 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady následne prevedú Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

 

Ak ste právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

IČO: 42219736

Právna forma: občianske združenie 

Obchodné meno/názov: Hokejový klub Žilina, o. z.

Ulica: Športová

Číslo: 5

PSČ: 010 01   

Obec: Žilina

5. Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2022.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Ak si daňové priznanie robíte sami:

1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2021 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

IČO: 42219736

Právna forma: občianske združenie 

Obchodné meno/názov: Hokejový klub Žilina, o. z.

Ulica: Športová

Číslo: 5

PSČ: 010 01  

Obec: Žilina

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 30. apríl 2022. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť aktivity žilinskej hokejovej mládeže darovaním 2% z dane aj v tomto roku!

 

Výhlásenie 2% MsHKM Hokejový klub Žilina o.z.